Ekonomisk förening, ombud på bolags-/föreningsstämma