Övrigt (25 st)

Namn
Revisorer
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
Helgeå kommitté för samordnad kontroll
Snapphanebygens sparbank
Tillsyns- och tillståndsnämdens beredningsgrupp
Samverkansorgan på politisk nivå (REKO)
Skåne Nordost Samarbetskommittén
Kommunförbundet AV media Skåne
Skåne Nordost (FINSAM) Samordningsförbundet
Kommunförbundet Skåne
Skånetrafikens färdtjänstfrågor
Personaldelegrationen
Vänortskommittén
Skräbeån kommittén för samordnad kontroll
Västra Hanöbutiken Vattenvårdsförbundet
Brioveteranernas Fond (Stiftelsen)
Lekoseum:s bevarande och utveckling i Osby (Stiftelsen)
Syd Försäkring Ombud på bolags-/föreningsstämma
Ekonomisk förening, ombud på bolags-/föreningsstämma
Medborgarhuset i Osby, ekonomisk förening
Studie- och stipendiefonder
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Skånes luftvårdsförbund
Kommunalförbundet Sydarkivera
Delregional samverkan nordöstra Skåne