Nämnder (9 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Östra Skånes hjälpmedelsnämd
Nämndemän
Hälsa- och välfärdsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden