Utskott (4 st)

Namn
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Hälsa- och välfärdsnämndens arbetsutskott