Fullmäktigeberedning (6 st)

Namn
Gruppledare i kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedning "Frågor inom barn och skola"
Fullmäktigeberedning "Framtidens äldreomsorg 2016-2030"
Valberedning
Fullmäktigeberednig för Naturbruksområdet
Fullmäktigeberedning för kultur- och fritids anläggningar