Carl Bejvel (SD)

Kontaktinformation

E-post:
carl-henrik.bejvel@osby.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fjärrvärme i Osby AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för kultur- och fritids anläggningar Ersättare 2019-10-14 -
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare i kommunfullmäktige Gruppledare i kommunfullmäktige 2018-10-29 - 2022-12-31
Helgeå kommitté för samordnad kontroll Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Andre vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-09 - 2022-12-31
Osby Nova AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Personaldelegrationen Ledamot 2019-01-10 - 2022-12-31
Rådet för personer med funktionsvariationer Ledamot 2019-03-27 - 2022-12-31
Skånes luftvårdsförbund Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31