Mats Ernstsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
mats.ernstsson@osby.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-08 - 2022-12-31
Industrihus i Osby AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-03-30 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-14
Överförmyndare Överförmyndare 2019-01-01 - 2022-12-31