Agneta Malm (S)

Kontaktinformation

E-post:
agneta.malm@osby.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Delregional samverkan nordöstra Skåne Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsa- och omsorgsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Hälsa- och omsorgsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2019-03-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2020-09-01 - 2022-12-31
Personaldelegrationen Ersättare 2019-01-10 - 2022-12-31
Rådet för personer med funktionsvariationer Vice ordförande 2019-03-27 - 2022-12-31
Valberedning Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-14