Lars Andreasson (S)

Kontaktinformation

E-post:
lars.andreasson@osby.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2020-09-21 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-08 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2020-10-20 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för kultur- och fritids anläggningar Ledamot 2019-10-14 -
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedning Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-14
Östra Göinge renhållnings AB Ersättare för ombud vid bolagsstämma 2020-09-21 - 2022-12-31