Lotte Melin (C)

Kontaktinformation

E-post:
ann-charlotte.melin@osby.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fullmäktigeberedning för kultur- och fritids anläggningar Ersättare 2019-10-14 -
Gode män enligt fastighetsbildningslagen God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för personer med funktionsvariationer Ersättare 2019-03-27 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-09 - 2022-12-31
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) Ombud vid bolagsstämma 2019-01-01 - 2022-12-31