Fredrik Persson (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 2020-12-14 - 2022-12-31
Fullmäktigeberedning för kultur- och fritids anläggningar Ersättare 2019-10-14 -